Main Menu
User Menu

SWE - FM44 HVA

     
Název:
Name:
FM44 HVA
Originální název:
Original Name:
FM44 HVA
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
Husqvarna Vapenfabriks AB, Švédsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,5 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19 mm)
Délka:
Length:
750 /470 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
165 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
36
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
700 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
360 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Hlavní konkurent samopalu Carl-Gustav (později Kpist M/45) při testech na zavedení nového samopalu do výzbroje švédské armády.
Zdroje:
Sources:
-

URL : https://www.valka.cz/SWE-FM44-HVA-t115888#401849Verze : 0
MOD