Řád Sv. Anny

Order of St. Anne
Rad Svätej Anny
Орден Святой Анны
     
Název:
Name:
Řád Svaté Anny Order of St. Anne
Název v originále:
Original Name:
Орден Святой Анны
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1797
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
1st Class
2nd Class
3rd Class
4th Class
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#401735 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Sv. Anny 1. třídy s meči Order of St. Anne 1st Class with Swords
Název v originále:
Original Name:
Орден Святой Анны I степень с мечами
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1797
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#408277 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Sv. Anny 2. třídy s meči Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Název v originále:
Original Name:
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1797
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#408278 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Sv. Anny 2. třídy Order of St. Anne 2nd Class
Název v originále:
Original Name:
Орден Святой Анны 2 степень
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1797
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#408279 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Sv. Anny 3. třídy Order of St. Anne 3rd Class
Název v originále:
Original Name:
Орден Святой Анны 3 степень
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1797
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#408280 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Název v originále:
Original Name:
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1797
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#408281 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Sv. Anny 4. třídy Order of St. Anne 4th Class
Název v originále:
Original Name:
Орден Святой Анны степень
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#408282 Verze : 0
Čtvrtá třída řádu byla tvořena Annenskou šavlí. Ta byla na jílci ozdobena znakem řádu, který se mohl nalézat na různých místech, např. na rukojeti nebo hlavici. Dále byla šavle doplněna třapcem v barvách řádu. Byl to nejnižší řádový stupeň všech carských řádů. Většinou byl první, kterým byli mladí důstojníci vyznamenáni. Přezdívalo se mu "malina".

Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#408283 Verze : 0
Imperátorský řád Sv. Anny
Императорский Орден Святой Анны
Imperial Order of St. Anne
Úvod:
Tento starobylý řád byl založen již v roce 1736 ( tedy dříve než např. náš slavný Vojenský řád Marie Terezie). Řád Sv. Anny založil v jediné třídě na počest své manželky Anny (1708-1728) Karel Bedřich Holštýnský ( 1702-1739). Anna byla dcera Petra I. Jejich syn je znám pod jménem Petr III., ale teprve jejich vnuk car Pavel I. zařadil při své korunovaci a nástupu na ruský trůn tento řád mezi stávající ruské řády a rozšířil jej na čtyři třídy.
Statut řádu:
Řádový klenot ve svém 1-2.stupni mohl být zcela výjimečně zdoben brilianty a představoval nejvyšší možné ocenění řádu. Řád Sv.Anny se uděloval i cizím státním příslušníkům ve veřejné(státní) správě. V období od 1. dubna roku 1847 mohl být řád udělen za bezúhonnou a výtečnou službu, ale za podmínky,že dotyčný úředník(voják) byl služebně zařazen v nejméně osmé hodnostní třídě.
V roce 1815 byl řád rozšířen o 4.řádový stupeň, který byl určen pouze pro vojenské osoby.
Od roku 1829 je doplněk diamantů vyhrazen pouze pro ocenění cizích státních příslušníků, vyslanců a nejvyšších cizích úředníků(diplomatů). Pro ruské občany je řád ve svém 1. a 2. stupni doplněn carskou korunou v převýšení klenotu či určuje, kdy je řád udělen bez této koruny.
Dnem 6. června roku 1828 je k 3. stupni řádu, pokud byl udělen za vojenské zásluhy stuha doplněna typickou ruskou mašlí.
Dnem 9. srpna roku 1844 bylo i u tohoto řádu stanoveno, že v případě udělení řádového klenotů nekřesťanům (musulmanům), je středový medailon doplněn ruským státním (černým) orlem, postava světice je vyhrazeno pouze křesťanům.
Carské nařízení ze dne 5. srpna 1855 stanovuje, že za vojenské zásluhy a statečnost bude řád doplněn meči, které procházejí středem kříže i středem hvězdy.
Dnem 15.prosince 1857 je určeno, že v případě,že řádová dekorace III.stupně s meči bude vždy doplněna stuhou s mašlí.
Další změnou či doplněním řádových stanov je nařízení ze dne 14. února 1874, kterým se ruší udělování řádu Sv. Anny s doplňkem carské koruny.
Řádová deviza:
Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem"
Milovat pravdu,zbožnost a věrnost
(případně „ Přátelům spravedlnosti,zbožnosti a věrnosti“)
Literatura:
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
Řád Sv. Anny - Doporučená literatura

Doporučená literatura
Řád Sv. Anny - Řádová stuha

Řádová stuha
Řád Sv. Anny - Klikněte si na obrázek, budete překvapeni!!!!

Klikněte si na obrázek, budete překvapeni!!!!
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#401736 Verze : 1
Řád Sv. Anny 1. stupně:
Popis řádové dekorace:
1. řádový klenot je zavěšený na klasické velkostuze o šířce 100 mm. Je vždy doplněn řádovou hvězdou.
Plocha kříže přední i zadní strany je smaltovaná tvrdým transparentním červeným smaltem. Mezi rameny jsou vloženy zlaté prolamované ozdoby ne zcela správně označené jako „plameny“. Ve středním medailonu je postava světice Svaté Anny.
Revers:
Na zadní straně, ve středovém bílém medailonu je monogram: „ AIPF“ – ve výkladu:
- Anna dcera císaře Petra Velikého.
Řádová hvězda:
Stříbrná osmicípá hvězda má ve svém středovém medailonu červeně smaltovaný křížek. Na červeně smaltovaném mezikruží je zkráceně rozloženo řádové heslo: "Amantibus Justitiam, Pietatem Fidem»
Nad nápisem jsou dva andělé držící carskou korunu.
Velikost řádového kříže se pohybuje mezi 48-49 mm. Velikost řádové hvězdy je uváděná 75mm, ale 80-88 mm.
Řád Sv. Anny - Řád ve svém I.stupni v klenotnické úpravě je dokonalým šperkem a ukázkou klenotnické práce.

Řád ve svém I.stupni v klenotnické úpravě je dokonalým šperkem a ukázkou klenotnické práce.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#401737 Verze : 1
Hvězda l. stupně řádu Svaté Anny:
Hvězdy si postupně předvedeme. Rozeznáváme:
- hvězdu 1. stupně
- hvězdu 1. stupně s meči
- hvězdu s carskou korunou
- hvězdu s carskou korunou a meči
- hvězdu z období Prozatímní vlády 1917
Všechny tyto vzácné exempláře jsou originály!
Zcela první typ řádové hvězdy byl vyšívaný stříbrnou a zlatou dracoáunovou nití.
Řád Sv. Anny - Velikost 82x82 mm.

Velikost 82x82 mm.
Řád Sv. Anny - Řádová hvězda Sv. Anny je zároveň skvostným dílem ruských(německých) klenotníků.

Řádová hvězda Sv. Anny je zároveň skvostným dílem ruských(německých) klenotníků.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#401738 Verze : 1
Řád Sv. Anny 2. stupně:
Dekorace s brilianty je poněkud méně honosná. Řád je i zde, jako u 1. stupně, poznamenán vývojem. Objevuje se v černém smaltu, jako tak zvaná "Černá Anna", s doplňek meču, s carskou korunou. Ve své konečné podobě jej rozeznáváme jen s doplňkem mečů. V období Prozatímní vlády 1917 se na zadní straně medailonu objevuje pěticípá hvězdička, která nahrazuje malou carskou korunku.
Řád se nosí na náhrdelní stuze.
Řád Sv. Anny - Původní středové medailonky jsou ručně smaltované, a tak, i postava světice je na každém provedení zcela originální.

Původní středové medailonky jsou ručně smaltované, a tak, i postava světice je na každém provedení zcela originální.
Řád Sv. Anny - Miniaturky řádu v černém smaltu jsou i dnes hledaným materiálem pro doplnění sbírek.

Miniaturky řádu v černém smaltu jsou i dnes hledaným materiálem pro doplnění sbírek.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#401739 Verze : 1
Řádový klenot Sv. Anny 3. stupně:
Popis řádového odznaku:
Řád se liší (ne vždy) jen velikosti řádové kříže. Nádherné exempláře v tmavém až černém smaltu se nazývají „černá Anna“.
Všechny obrázky, které jsou zde použity jsou originály.
Velikost se pohybuje mezi 34-35 mm.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#401740 Verze : 1
Řád Sv. Anny pro někřesťany je zcela identicky s řádem zde popsaným. Na středovém medailonu je postava světice nahrazena černým carským orlem.
Ukázky tohoto řádu ve všech stupních jsou získané pžedevším ze specializovaných ruských stránek a z nabídových prodejních katalogu.
Řád Sv. Anny - Nejstarší typ řádu z roku 1850. Výrobek firmy Keibl a Krramerr. Obrázek je převzatý z Internetu, aukční firma ( AD. Impera)

Nejstarší typ řádu z roku 1850. Výrobek firmy Keibl a Krramerr. Obrázek je převzatý z Internetu, aukční firma ( AD. Impera)
Řád Sv. Anny - Hvězda byla nabízena k prodeji. Obrázek převzatý z aukce firmy Herman Historica

Hvězda byla nabízena k prodeji. Obrázek převzatý z aukce firmy Herman Historica
Řád Sv. Anny - Detail středového medailonu

Detail středového medailonu
Řád Sv. Anny - Firma Keibl kolem roku 1870-1899. Velikost hvězdy 90x90mm. Váha hvězdy 50,70g. Materiál stříbro a smalt. Orázek převzat z nabídkového katalogu ruské firmy  Znak.

Firma Keibl kolem roku 1870-1899. Velikost hvězdy 90x90mm. Váha hvězdy 50,70g. Materiál stříbro a smalt. Orázek převzat z nabídkového katalogu ruské firmy " Znak".
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#401741 Verze : 1

Citace :

Zaujímá mezi ruskými řády místo páté, byl založen od Karla Bedřicha, vévody holštýnsko-gottorpského, 3. (14.) ún. 1735 na počest manželky jeho Anny Petrovny; měl původně toliko jednu třídu a 15 rytířů. Car Pavel I. prohlásil jej r. 1797 za řád ruský, rozdělil jej na tři třídy a ustanovil za odměnu všelikých zásluh. R. 1815 přidána třída pro důstojníky a r. 1835 pátá pro poddůstojníky a prosté vojíny. Odznakem řádu toho jest čtyřhranný červený kříž zlatem lemovaný, se štítkem, na němž obraz sv. Anny. (Viz vyobraz. č. 275.) Majitelé různých tříd nosí řád ten na různých stužkách a místech, pro každou třídu ustanoveno zvláštní slavnostní roucho řádové, a osoby, kterým řád ten udělen byl, mají dle třídy i zvláštní roční důchod 50-200 rublů.

Tato informace je kompletně převzata z Ottovy encyklopedie!!!
Pokud jsem tímto porušil autorská práva,omlouvám se a prosím moderátora sekce o její odstranění .Chtěl jsem zadat pouze odkaz ,ale neumim to. Embarassed


Ako citat upravil buko1 12/10/2006
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Anny-t115834#181918 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více