Main Menu
User Menu

Vozatajská eskadrona 5 [1945-1949]

5th Charioteer Squadron

     
Název:
Name:
Vozatajská eskadrona 5
Originální název:
Original Name:
Vozatajská eskadrona 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká korouhev 2
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Rokycany

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Výzbroj:
Armament:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 5419 Rokycany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Jezdecká korouhev 2), https://vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm ,
URL CZ: https://www.valka.cz/Vozatajska-eskadrona-5-1945-1949-t115814#401660Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/5th-Charioteer-Squadron-t115814#401660Version : 0
MOD