Main Menu
User Menu

710. pěší divize [1941-1945]

710th Infantry Division / 710. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
710. pěší divize
Originální název:
Original Name:
710. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.05.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.05.1941-DD.06.1941 ?
DD.06.1941-DD.08.1941 Armáda Norsko
DD.08.1941-25.01.1943 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití LXX
25.01.1943-DD.01.1945 LXX. armádní sbor
DD.01.1945-DD.04.1945 LXXXVII. armádní sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 Sbor Schultz
DD.05.1945-08.05.1945 Sbor Bünau
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
03.05.1941-01.11.1944 Petsch, Theodor (General der Infanterie)
01.11.1944-15.04.1945 Licht, Rudolf Eduard (Generalleutnant)
15.04.1945-08.05.1945 Gorn, Walter (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

02.05.1941-08.05.1945 Divizní jednotky 710
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/710-pesi-divize-1941-1945-t11576#486773Verze : 0
MOD
710. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/710-pesi-divize-1941-1945-t11576#37049Verze : 0
MOD
Operace:
Německo (05/1941 - 06/1941)
Norsko (06/1941 - 12/1944)
Itálie (12/1944 - 01/1945)
Maďarsko a Rakousko (01/1945 - 05/1945)

Organizace:

1941
Pěší pluk 730
Pěší pluk 740
Dělostřelecký oddíl 650
Ženijní rota 710
Spojovací rota 710

1945
Granátnický pluk 730
Granátnický pluk 740
Dělostřelecký pluk 650
Protitankový oddíl 710
Ženijní prapor 710
Spojovací oddíl 710
Sanitní oddíl 710
Polní doplňovací prapor 710
URL : https://www.valka.cz/710-pesi-divize-1941-1945-t11576#37050Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


5. 1941
formovanie vo WK X
BdE (veliteľstvo záloh)
6.-7. 1941
záloha
AOK Norwegen (vrchné veliteľstvo armády)

Nórsko


8. 1941 - 12. 1944
LXX
Norwegen

Nórsko


1.-3. 1945
LXXXVII
10. Armee
C
Taliansko


4. 1945
Schultz
6. Pz. Armee
Süd
St. Pölten (Rakúsko)


5. 1945
Bünau
6. Pz. Armee
Ostmark
Štýrsko (Rakúsko)


URL : https://www.valka.cz/710-pesi-divize-1941-1945-t11576#137426Verze : 0
MOD