Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 187 [1946-1950]

187th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 187
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 187
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-01.01.1950 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
01.01.1950-15.08.1950 Velitelství protiletadlového vojska hlavního štábu
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.12.1948 Vyškov, kasárny /
01.12.1948-01.12.1950 Brno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.10.1946-01.12.1948 VÚ 0000 Vyškov
01.12.1948-01.12.1950 VÚ 0000 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 187),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-187-1946-1950-t115690#401412Verze : 3
MOD