Main Menu
User Menu

Řád za zásluhy o vědu

Order of Scientific Merit

Ordinul Meritul Științific

     
Název:
Name:
Řád Za zásluhy o vědu
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Meritul Științific
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1966
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Řád se člení do tří stupňů:
1. stupň zlatá hvězda
2. stupeň stříbrná hvěuzda
3. stupeň bronzová hvězda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#401306Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Za zásluhy o vědu - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Meritul Științific
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1966
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#622435Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Za zásluhy o vědu - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Meritul Științific
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1966
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#622436Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Za zásluhy o vědu - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Meritul Științific
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1966
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#622437Verze : 0
MOD

Řád Za zásluhy o vědu


Řád Za zásluhy o vědu byl založen usnesením (dekret) číslo 737 z roku 1966.

Tradice udělovat ocenění za vědu a kulturu je staršího data a i zde socialistické Rumunsko navazuje na tradice královského Rumunska. Snad pro jistotu zakládá samostatně tento řád věnovaný zásluhám na poli vědy, a další zcela samostatný řád věnovaný zásluhám v oblasti kultury. Oba řády si stručně představíme.

Řáde byl určen především zaměstnancům výzkumných ústavů a institucí za významné objevy, které přispívali k vědeckým a technologickým úspěchům země.

Řád se členil do tří stupňů a každý stupeň byl podpořen finanční prémii.

1. stupeň (zlatý) s finanční odměnou ve výši
1600 lei a čtyři dny placeného volna (svátku),
2. stupeň (stříbrný) s finanční odměnou ve výši 1200 lei a tři dny placeného volna,
3. stupeň (bronzový) s finanční odměnou ve výši 800 lei a dvěma dny placeného volna.

První typy řádu jsou vyrobeny ze zlaceného stříbra, stříbra a bronzu. Pozdější ražby již pouze z obecného kovu a upraveny zlacením, postříbřeny či patinovány do barvy starého bronzu. Pro velmi zasloužilé vědce (zasloužilé soudruhy) byl řád vyroben ze zlata.

Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#401307Verze : 2

Hvězda 1. stupně


Zcela první typy řádových hvězd jsou vyrobena ze stříbra a upraveny zlacením. Později jde u všech stupňů o výrobu z levného obecného kovu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#401308Verze : 2

Hvězda 2. stupně


Řádová hvězda 2. stupně je vyrobena ze stříbra, ale pozdější ražby jsou již jen z obecného kovu, která je postříbřen. Středový medailon je stejný, na červeném podkladu je položena kniha.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#401309Verze : 2

Hvězda 3. stupně


Řád v tomto 3. řádovém stupni je bronzový. Je zcela identický s vyššími stupni. Na přiložených obrázcích (převzaté z Internetu a ruských faleristických stránek) vidíme jen jinou barvu kovu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#401310Verze : 2
Název
Name
Řád Za zásluhy o vědu - 1. třída
Order of Scientific Merit - 1st Class
Ordinul Meritul Științific
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#642274Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád Za zásluhy o vědu - 2. třída
Order of Scientific Merit - 2nd Class
Ordinul Meritul Științific
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#642275Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Za zásluhy o vědu - 3. třída
Order of Scientific Merit - 3rd Class
Ordinul Meritul Științific
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1971 Manicatide, Radu
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zasluhy-o-vedu-t115652#642276Verze : 0
MOD