Main Menu
User Menu

Odznak 16. grenadýrského Mingrelianského pluku

Знак 16-го гренадерского Мингрельского Е.И.В. Великого Князя Дмитрия Константиновича полка

     
Název:
Name:
Odznak 16. grenadýrského Mingrelianského pluku
Název v originále:
Original Name:
Знак 16-го гренадерского Мингрельского Е.И.В. Великого Князя Дмитрия Константиновича полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1910
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-16-grenadyrskeho-Mingrelianskeho-pluku-t115627#401245Verze : 0
Odznak 16. grenadýrského Mingrelianského pluku
Знак 16-го гренадерского Мингрельского Е.И.В. Великого Князя Дмитрия Константиновича полка
Bagde of the 16th Mingrelian Grenadier Regiment


Plukovní odznak byl založen 22. července roku 1910.


Popis odznaku:


Odznak byl založený při příležitosti padesáti let šéfování (čestný velitel) pluku velkoknížete Dimitrije Konstantoviče. Na štítě, který je žlutě smaltovaný je naložen plastický monogram velkoknížete. V horních úhlech štítu jsou položena dva granáty. Monogram i granáty jsou stříbrné. Štít je převýšeným zlatým jednohlavým orlem, který má zeleně smaltovaný štítek s římskou číslici „L“ - 50.
Tento štítek je položen na, nebo mezi věneček z vavřínových a dubových listů. Věneček je převázán stuhou řádu Svatého Jiří a v dolní části věnečku je naložena miniaturka řádu Sv. Jiří. V dolní části žlutě smaltovaného štítu je jubielní letopočet:
- 1860-1910


Orel v převýšení odznaku je připomínka toho, že pluk se nazýval „ ORLOVSKÝM“.


Odznak pro důstojníky byl vyroben ze stříbra a pečlivě smaltován.
Odznak pro poddůstojníky a mužstvo byl vyroben z bronzu, bez smaltu.
Odznak 16. grenadýrského Mingrelianského pluku - Odznak pluku pro důstojníky je mimořádně krásný.

Odznak pluku pro důstojníky je mimořádně krásný.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-16-grenadyrskeho-Mingrelianskeho-pluku-t115627#401246Verze : 0