Main Menu
User Menu

Odznak 14. grenadýrského pluku Gruzínského generála Kotljarevského

Знак 14-го гренадерского Грузинского генерала Котляревского полка

     
Název:
Name:
Odznak 14. grenadýrského pluku Gruzínského generála Kotljarevského
Název v originále:
Original Name:
Знак 14-го гренадерского Грузинского генерала Котляревского полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.01.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-14-grenadyrskeho-pluku-Gruzinskeho-generala-Kotljarevskeho-t115594#401154Verze : 0
Odznak 14. grenadýrského pluku Gruzínského generála Kotljarevského
Знак 14-го гренадерского Грузинского генерала Котляревского полка
Bagde of the 14th Georgian Regiment of General Kotlyarevsky


Odznak byl založen dne 23. ledna roku 1911.


Popis odznaku:


Odznak je zajímavý, půlvěnec z vavřínových a dubových listů v dolní části převázaný stuhou a ve své horní části otevřený. Na středu odznak je heraldické znamení(erb) Astrachánského pluku od kterého odvozuji svůj původ(rod) Gruzínci (v oválném štítě je meč orientálního typu převýšený korunou).


V horní části odznaku, nad erbem jsou plastické korunované monogramy carů:
- Petra I.
- Nikolaje II.


Carská koruna je stříbrná s modrými pendiliemi. V dolní části odznaku je stříbrná stuha s letopočtem
„200„.


Rozměr odznaku: 57x32 mm.
Váha odznaku: 53 g. Váha odznaku pro mužstvo byla nižší a pohybovala se kolem 19 g. Odznaky se nepatrně liší i velikosti.
Odznaky vyrábělo několik firem, nejznámější je firma Kortman
URL : https://www.valka.cz/Odznak-14-grenadyrskeho-pluku-Gruzinskeho-generala-Kotljarevskeho-t115594#401155Verze : 0