Main Menu
User Menu

Odznak 11. grenadýrského Fanagorijského pluku generalissima knížete Suvorova.

Знак 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя Суворова, ныне Е.И.В. Великого Князя Димитрия Павловича полка.

     
Název:
Name:
Odznak 11. grenadýrského Fanagorijského pluku generalissima knížete Suvorova.
Název v originále:
Original Name:
Badge of the 11th Fanagorisky Grenadier Regiment of the Generalissimo Prince Suvorov
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-11-grenadyrskeho-Fanagorijskeho-pluku-generalissima-knizete-Suvorova-t115573#401091Verze : 0
Odznak 11. grenadýrského Fanagorijského pluku generalissima knížete Suvorova
Знак 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя Суворова, ныне Е.И.В. Великого Князя Димитрия Павловича полка
Badge of the 11th Fanagorisky Grenadier Regiment of the Generalissimo Prince Suvorov


Plukovní odznak byl založen dne 16. ledna 1911.


Popis odznaku:


Odznak tohoto slavného pluku Ruské armády má podobu tak zvaného kříže Za dobytí Ismailu v horní části převýšeného carskou korunkou. Kříž má zvýšený okraj a na vodorovných ramenech jsou naloženy zlaté plastické monogramy panovníků Ruska:
- Kateřiny II.
- Nikolaje I.


Na horním rameni pod carskou korunkou je zlatý monogram cara Nikolaje II. Na dolním rameni je hořící granát s písmenem „Ф“ (F).


Ve středním medailonu, na stuze řádu Svatého Jiří, obklopen zeleně smaltovaným vavřínovým věncem je naložen plastický portrét generalissima Suvorova. Pod portrétem je do mašle svázaná řádová stuha.


Odznak pro důstojníky je většinou vyroben ze zlaceného stříbra a částečně smaltován.
Odznak pro poddůstojníky je vyroben z obecného kovu.
Rozměr odznaku je uváděn: 54,4 x 46,6 mm.
Váha odznaku: 33,95 g
Odznak 11. grenadýrského Fanagorijského pluku generalissima knížete Suvorova. - Tento kříž není  originálem!

Tento kříž není originálem!
URL : https://www.valka.cz/Odznak-11-grenadyrskeho-Fanagorijskeho-pluku-generalissima-knizete-Suvorova-t115573#401092Verze : 0