Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 2. divise [1949-1951]

2nd Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 2. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 2. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.11.1950 2. divise
01.11.1950-01.01.1951 2. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.01.1951 Sušice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-DD.04.1950 Čechmar, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1949-01.12.1950 Dělostřelecký oddíl 260
01.10.1949-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 10
01.11.1950-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 20

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1949-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.10.1950 VÚ 7000-D Sušice
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-2-divise-1949-1951-t115478#400896Verze : 1
MOD