Main Menu
User Menu

450 Rigby

450 Rigby Rimless Magnum


Údaje o roku zavedení tohoto moderního anglického náboj se liší a uvádějí se mezi roky 1994-96. Náboj je určen pro opakovací kulovnice a je vhodný i k lovu tlustokožců. Střela 31,1 g má počáteční rychlost 720 m/sec což je úsťová energie 8060 J. Náboj vyrobila švédská munička Norma. Vpravo je náboj 7,92x57. Foto autor.


Pramen:J.Hýkel, V. Malimánek "Náboje do ručních palných zbraní" NV Praha 1998, A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad "Cartridge Cases" vlastním nákladem, Norsko 1995
URL : https://www.valka.cz/450-Rigby-t115465#400883Verze : 0