Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 8. divise [1947-1951]

8th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 8. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 8. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva 15. divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.11.1950 8. divise /rychlá/
01.11.1950-01.01.1951 8. divise /mechanisovaná/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.01.1951 Kolín, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.01.1951
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1947-01.01.1951
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecký oddíl 266

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 5316-D Kolín
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 7456-D Kolín
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-8-divise-1947-1951-t115419#400827Verze : 0
MOD