Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 13. divise [1949-1950]

13th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 13. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 13. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.11.1950 13. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.11.1950 Karlovy Vary

Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.11.1950 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1949-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1949-01.11.1950 Dělostřelecký oddíl 264
01.10.1949-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 14

Ručně vyplněné položky:
01.10.1949-01.11.1950 Dělostřelecký oddíl 264
01.10.1949-01.11.1950 ?
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1949-31.12.1950
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 1535-D Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-13-divise-1949-1950-t115418#400826Verze : 0
MOD