Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 5. divise [1948-1951]

5th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 5. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 5. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1948
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva 1. divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1948-01.10.1950 5. divise /rychlá/
01.10.1950-01.01.1951 5. divise /mechanisovaná/
Dislokace:
Deployed:
01.03.1948-01.10.1950 Praha, kasárny /
01.10.1950-01.01.1951 Slaný, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1948-18.10.1948 Thoř, Václav (Podplukovník)
18.10.1948-DD.05.1949 Thoř, Václav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.03.1948-01.01.1951
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1948-01.10.1950 Dělostřelecký oddíl 251
01.03.1948-15.12.1950 Dělostřelecký pluk 1
15.12.1950-01.01.1951 1. dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.03.1948-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.03.1948-01.10.1949 VÚ 5316 Praha
01.10.1949-01.10.1950 VÚ 9970 Praha
01.10.1950-01.01.1951 VÚ 9970 Slaný
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-5-divise-1948-1951-t115409#400801Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/5th-Division-Artillery-Command-t115409#400801Version : 0
MOD