Main Menu
User Menu

Pěší pluk 23 [1945-1947]

23rd Infantry Regiment

[
     
Název:
Name:
Pěší pluk 23
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 23
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 39
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1947 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.07.1946 Trnava, ? /
01.07.1946-01.09.1946 Znojmo, kasárny /
01.09.1946-01.10.1947 Trnava, ? /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1947 Náhradní prapor pěšího pluku 23
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor I/23
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor II/23
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor III/23

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.06.1945-01.07.1946 VÚ 4620 Trnava
01.07.1946-01.09.1946 VÚ 4620 Znojmo
01.09.1946-01.10.1947 VÚ 4620 Trnava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_54.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-23-1945-1947-t115406#400796Verze : 1
MOD
Diskuse
na začiatku augusta 1945 ustanovený za vel. náhradného pr. pešieho pl. 23 v Trnave. Benka-Rybár Tam ho 6. 2. 1947 povýšili do hodnosti mjr. pech. Na konci septembra 1947
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-23-1945-1947-t115406#546106Verze : 0
MOD