Main Menu
User Menu

Pěší pluk 15 [1945-1947]

15th Infantry Regiment

[
     
Název:
Name:
Pěší pluk 15
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 15
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 46
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 46
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 16. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Sokolov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-DD.MM.RRRR Pisinger, Václav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.04.1946 Pisinger, Václav (Plukovník)
00.04.1946-DD.08.1946 Brom, Tomáš (Podplukovník)
00.08.1946-DD.04.1947 Kostka, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní prapor pěšího pluku 15
01.10.1945-01.10.1947 Pěší prapor I/15
01.10.1945-01.10.1947 Pěší prapor II/15
01.10.1945-01.10.1947 Pěší prapor III/15

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 4532 Sokolov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_54.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-15-1945-1947-t115394#400777Verze : 0
MOD