Main Menu
User Menu

Hlavní velitelství Horní Rýn [1944-1945]

High Command Upper Rhine / Oberbefehlshaber Oberrhein

     
Název:
Name:
Hlavní velitelství Horní Rýn
Originální název:
Original Name:
Oberbefehlshaber Oberrhein
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.12.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
22.01.1945
Nástupce:
Successor:
Skupina armád Visla
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.12.1944-22.01.1945 Vrchní velitelství branné moci
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
02.12.1944-22.01.1945 Himmler, Heinrich (Reichsführer-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
02.12.1944-22.01.1945 ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.12.1944-30.01.1945 19. armáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
startext.net-build.de
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-Horni-Ryn-1944-1945-t115286#435564Verze : 0
MOD
Hlavní velitelství Horní Rýn / Oberbefehlshaber OberrheinK 2. prosinci 1944 byly jednotky nacházející se v oblasti Horního Rýna převedy z podřízenosti Hlavního velitelství Západ do podřízenosti Hlavního velitelství Horní Rýn. Tuto funkci zastával říšský vůdce SS Heinrich Himmler, který byl současně velitelem záložního vojska. Do podřízenosti vrchního velitele Horní Rýn byla nejprve převedena 19. armáda, tvořená především LXIV. armádním sborem. K 6. lednu 1945 byl přiřazen XIV. armádní sbor SS, k 18. lednu XXXIX. tankový sbor a nakonec k 20. lednu LXIII. armádní sbor. Toto seskupení mělo zastavit postup Spojenců v této oblasti. Avšak pokus o znovuobsazení Štrasburku selhal. Štáb Hlavního velitelství Horní Rýn byl k 21. lednu 1945 přesunut na Východ, kde posloužil jako základ pro vytvoření skupiny armád Visla. Jednotky, které byly do 21. ledna hlavnímu velitelství Horný Rýn podřízeny, přešly do podřízenosti skupiny armád Horní Rýn, která byla zřízena 22. ledna 1945. Himmler se na Východ přesunul 23. ledna.
Zdroj:
startext.net-build.de
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-Horni-Ryn-1944-1945-t115286#400607Verze : 0
MOD