Main Menu
User Menu

R baterie (Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty) 271. lehkého pluku protivzušní obrany (Sheffieldských dobrovolních dělostřelců) [1964-1967]

R (The King's Own Yorkshire Light Infantry) Battery, 271st (The Sheffield Artillery Volunteers) Light Air Defence Regiment, RA

     
Název:
Name:
R baterie (Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty) 271. lehkého pluku protivzušní obrany (Sheffieldských dobrovolních dělostřelců)
Originální název:
Original Name:
R (The King's Own Yorkshire Light Infantry) Battery, 271st (The Sheffield Artillery Volunteers) Light Air Defence Regiment, RA
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.03.1964
Předchůdce:
Predecessor:
R baterie (Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty) 271. (Sheffieldských dobrovolních dělostřelců) polního pluku R.A.
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1967
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.03.1964-01.04.1967 271. lehký pluku protivzušní obrany (Sheffieldských dobrovolních dělostřelců)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

18.03.1964-01.04.1967 Velenie
18.03.1964-01.04.1967 ?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/R-baterie-Kralovy-osobni-Yorkshireske-lehke-pechoty-271-lehkeho-pluku-protivzusni-obrany-Sheffieldskych-dobrovolnich-delostrelcu-1964-1967-t115283#400599Verze : 0
MOD