Main Menu
User Menu

Pěší pluk 35 [1945-1951]

35th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 35
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 35
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 35
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
35. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 11. divise
01.11.1950-01.01.1951 11. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1948 Klatovy
01.10.1948-01.01.1951 Domažlice

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1945-01.01.1951 Pěší prapor I/35
01.06.1945-01.01.1951 Pěší prapor II/35
01.06.1945-01.01.1951 Pěší prapor III/35
01.06.1945-01.01.1951 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.01.1951 Pluk Foligno
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945-01.01.1951
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.10.1948 VÚ 0000 Klatovy
01.10.1948-01.01.1951 VÚ 0000 Domažlice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-35-1945-1951-t115240#400523Verze : 0
MOD