Main Menu
User Menu

Pěší pluk 32 [1945-1950]

32nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 32
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 32
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 14
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
32. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1950 10. divise
01.11.1950-01.12.1950 10. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.12.1950 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.12.1950 Náhradní prapor pěšího pluku 32
01.10.1945-01.10.1949 Pěší prapor I/32
01.10.1945-01.10.1949 Pěší prapor II/32
01.10.1945-01.10.1949 Pěší prapor III/32
01.10.1949-01.12.1950 Kulometní rota 4/32 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 1/32 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 2/32 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 3/32 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Rota těžkých zbraní 5/32 /samostatná/

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-05.05.1950 Gardský pluk
05.05.1950-01.12.1950 Pluk 25. února
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1945-31.12.1950
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1949 VÚ 4646 Košice
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 3984 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-32-1945-1950-t115238#400514Verze : 1
MOD