Main Menu
User Menu

Pěší pluk 20 [1945-1950]

20th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 20
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 20
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
20. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 10. divise
01.11.1950-01.12.1950 10. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1946 Michalovce, kasárny /
01.10.1946-DD.03.1946 Prešov, kasárny /
DD.03.1946-DD.09.1946 Humenné, kasárny /
DD.09.1946-26.10.1950 Prešov, kasárny /
26.10.1950-01.12.1950 Michalovce, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.12.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.12.1950 Náhradní prapor pěšího pluku 20
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor I/20
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor II/20
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor III/20
01.10.1949-01.12.1950 Kulometní rota 4/20 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 1/20 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 2/20 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 3/20 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Rota těžkých zbraní 5/20 /samostatná/

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.12.1950 Dukelský pluk
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945-01.12.1950
Poznámka:
Note:
01.10.1946-DD.03.1946 VÚ 4657 Prešov,
DD.03.1946-DD.09.1946 VÚ 4657 Humenné
DD.09.1946-26.10.1950 VÚ 4657 Prešov
26.10.1950-01.12.1950 VÚ 8700 Michalovce
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
https://www.vojensko.cz/vu-8700-michalovce
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-20-1945-1950-t115237#400513Verze : 5
MOD