Main Menu
User Menu

Pěší pluk 14 [1945-1950]

14th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 14
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 14
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 37
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
14. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1950 10. divise
01.11.1950-01.12.1950 10. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Levoča, kasárny /
01.10.1947-15.07.1948 Poprad, kasárny /
15.07.1948-01.10.1949 Jelšava, kasárny /
01.10.1949-01.11.1950 Rožňava, kasárny /
01.11.1950-01.12.1950 Trebišov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1947-DD.04.1948 Vick, Anton (Plukovník)
DD.04.1948-DD.06.1949 Marcely, Pavol (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1949 Pěší prapor I/14
01.10.1945-01.10.1949 Pěší prapor II/14
01.10.1945-01.10.1949 Pěší prapor III/14
01.10.1949-01.12.1950 Kulometní rota 4/14 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 1/14 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 2/14 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 3/14 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Rota těžkých zbraní 5/14 /samostatná/

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
17.11.1945-03.03.1948 Pluk hrdinu ZSSR kapitána Jána Nálepku
03.03.1948-19.06.1948 Pluk partizána kapitána Jána Nálepku
19.06.1948-01.12.1950 Pluk hrdinu ZSSR kapitána Jána Nálepku
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945-31.12.1950
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.10.1947 VÚ 4655 Levoča
01.10.1947-15.07.1948 VÚ 4655 Poprad
15.07.1948-01.10.1949 VÚ 4655 Jelšava
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 8135 Rožňava
01.11.1950-01.12.1950 VÚ 8135 Trebišov
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-14-1945-1950-t115236#400511Verze : 1
MOD