Main Menu
User Menu

3. administrativný prapor Yorkshireských západoridingských dobrovolníků střelců [1860-1880]

3rd Administrative Battalion of the Yorkshire West Riding Rifle Volunteers

     
Název:
Name:
3. administrativný prapor Yorkshireských západoridingských dobrovolníků střelců
Originální název:
Original Name:
3rd Administrative Battalion of the Yorkshire West Riding Rifle Volunteers
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.06.1860
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1880
Nástupce:
Successor:
5. Yorkshireský západoridingský střelecký dobrovolnícky sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
26.06.1860-01.06.1880 Wakefield

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

26.06.1860-01.06.1880 Velenie
26.06.1860-01.06.1880 ?
Poznámka:
Note:
- vytvorený aby administroval existujúce dobrovolnícke zbory
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/3-administrativny-prapor-Yorkshireskych-zapadoridingskych-dobrovolniku-strelcu-1860-1880-t115229#400480Verze : 0
MOD
Prapor bol vytvorený za účelom riadenia týchto dobrovolníckych jednotiek, už existujúcich:


• 9. Yorkshireský západoridingský strelecký zbor (9th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps) - Wakefield, vytvorený 17.11.1859;v júly 1860zmenené označenie na 5. Strelecký dobrovolnícky zbor (5th RVC) (3roty)
• 28. Yorkshireský západoridingský strelecký zbor (28th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps) - Goole, vytvorený 2.5.1860
• 29. Yorkshireský západoridingský strelecký zbor (29th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps) - Dewsbury, vytvorený 3.5.1860; zvýšené počty na 6 rot v roku 1867 a osamostanený. Roku 1873 redukovaný na 3 roty a znovu podriadený.
• 30. Yorkshireský západoridingský strelecký zbor (30th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps) - Birstal, vytvorený 1.9.1860; rozpustený v októbri 1873
• 37. Yorkshireský západoridingský strelecký zbor (37th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps) - Barnsley, vytvorený 2.11.1860; daný do podriadenosti v marci 1862 a v apríly 1863 presunutý k 4. administratívnemu praporu
• 38. Yorkshireský západoridingský strelecký zbor (38th Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps) - Selby, vytvorený 1.1.1861;v decembri 1863 presunutý k 1. administratívnemu praporu
• 43. Yorkshireský západoridingský strelecký zbor (43rd Yorkshire West Riding Rifle Volunteer Corps) - Batley, vytvorený 22.6.1867


zdroj
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/3-administrativny-prapor-Yorkshireskych-zapadoridingskych-dobrovolniku-strelcu-1860-1880-t115229#400489Verze : 0
MOD