Main Menu
User Menu

Pěší pluk 30 [1945-1947]

30th Infantry Regiment

[
     
Název:
Name:
Pěší pluk 30
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 30
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 44
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 36
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 14. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Liberec, kasárny /
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 2239 Liberec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina poválečná, fond (Pěší pluk 30)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-30-1945-1947-t115219#400462Verze : 2
MOD