Main Menu
User Menu

Krišovská Liesková

okr. Michalovce

     
Název:
Name:
Krišovská Liesková
Originální název:
Original Name:
Krišovská Liesková
Další názvy:
Other Names:
Krížany – (1321) Kerez, (1332) Keris, (1339) Kerezthur, (1372) Wykerez, (1427) Kyryz, (1428) Keris, (1808) Krisow, (1948) Krížany, maďarsky Kerész.,
Liesková - (1375) Monyoros, (1427) Monoros, (1920) Moďoroš, (1948) Liesková, maďarsky Mogyorós, Ungmogyorós.
Mokča (1330) V roku 1914 sa zlúčila s obcou Krížany do obce Mokča-Krišov (maďarsky Mokcsa-Kerész).
Maďarsky Mokcsamogyorós
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Michalovce
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°35'05.49"N 22°02'06.58"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1321
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostol v obci Krížany reformovaný z roku 1894
Kostol v obci Liesková reformovaný z roku 1907
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Krížan a Lieskovej.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk; www.krisovskalieskova.ocu.sk
URL : https://www.valka.cz/Krisovska-Lieskova-t115212#400455Verze : 0
MOD