Main Menu
User Menu

Mechanisovaný pluk 80 [1950-1951]

80th Mechanized Regiment /Special Purpose/

     
Název:
Name:
Mechanisovaný pluk 80
Originální název:
Original Name:
Mechanisovaný pluk 80 /zvláštního určení/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor 80
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
80. mechanizovaný pluk zvláštního určení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1950-01.01.1951 Posádkové velitelství Velká Praha
Dislokace:
Deployed:
01.11.1950-01.01.1951 Praha - Ruzyně
Velitel:
Commander:
01.11.1950-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1950-01.01.1951 Velitelská rota
01.11.1950-01.01.1951 Mechanisovaný prapor I/80
01.11.1950-01.01.1951 Mechanisovaný prapor II/80
01.11.1950-01.01.1951 Mechanisovaný prapor III/80
01.11.1950-01.01.1951 Dělostřelecké baterie
01.11.1950-01.01.1951 Rota těžkých zbraní
01.11.1950-01.01.1951 Minometná rota
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1950-01.01.1951 Pluk Pražského povstání
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1950
Poznámka:
Note:
01.11.1950-01.01.1951 VÚ 9435 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, https://vojenstvi.cz/vasedotazy_44.htm
URL : https://www.valka.cz/Mechanisovany-pluk-80-1950-1951-t115206#400438Verze : 0
MOD