Main Menu
User Menu

Pěší pluk 21 /motorisovaný/ [1949-1950]

21st Infantry Regiment /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší pluk 21 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 21 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor 21
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
Mechanisovaný pluk 21
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.11.1950 8. divise /rychlá/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.11.1950 Čáslav, kasárny /
Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1949-01.11.1950 Velitelská rota
01.10.1949-01.11.1950 Pěší prapor I/21
01.10.1949-01.11.1950 Pěší prapor II/21
01.10.1949-01.11.1950 Pěší prapor III/21
01.10.1949-01.11.1950 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1949-01.10.1950 Terronský pěší pluk
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1949 Válečný kříž 1914-1918
01.11.1949 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 8272 Čáslav
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Pěší pluk 21 /motorisovaný/),
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-21-motorisovany-1949-1950-t115191#400398Verze : 0
MOD