Main Menu
User Menu

Pamětní medaile Svazu protifašistických bojovníků účastníkům protiválečné vzpoury 1918

Commemorative Medal of Union of Anti-Fascist Fighters to Participants of the Anti-War Revolt 1918

     
Název:
Name:
Pamětní medaile Svazu protifašistických bojovníků účastníkům protiválečné vzpoury 1918
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile Svazu protifašistických bojovníků účastníkům protiválečné vzpoury 1918.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Pamětní medaile v jediném stupni
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Československá vyznamenání V. část 1914-1918.
https://www.rosmus.cz/texty/rasch-frantisek.html
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Svazu-protifasistickych-bojovniku-ucastnikum-protivalecne-vzpoury-1918-t115187#400381Verze : 2
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Svazu protifašistických bojovníků účastníkům protiválečné vzpoury 1918
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile Svazu protifašistických bojovníků účastníkům protiválečné vzpoury 1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Československá vyznamenání V. část 1914-1918.
https://www.rosmus.cz/texty/rasch-frantisek.html

URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Svazu-protifasistickych-bojovniku-ucastnikum-protivalecne-vzpoury-1918-t115187#409781Verze : 3
Pamětní medaile Svazu protifašistických bojovníků účastníkům protiválečné vzpoury 1918
The Commemorative Medal of the Antifascist Federation for the Partakers of the Anti-War Revolt 1918
Není bez zajímavosti, že jako jediná zájmová skupina vojáků z období Světové války 1914-1918, která organizovaně přežila i padesátá léta to jsou právě námořníci bývalého Rakousko-Uherského námořnictva. Nemůžeme hovořit o českých námořnících, neb tato skupiny byla národnostně dosti pestrá. Mimo Čechů a Moravanů to byli i námořníci ze smíšených manželství česko-německých, ale i židovských.
Semknutost až kastovnictví je pro naše námořníky typické i příkladné. V roce 1963 byla založena specializovaná medaile věnovaná veteránům války a našim námořníkům. Znalci historie námořnictva se jistě pousměji, pokud jim bude někdo dokládat revoluční, socialistický či komunistický postoj této specializované vojenské skupiny. Vzpouru můžeme jistě zařadit mezi podobné vzpoury v armádě RU (Rumburk), ale např. i ve Franci či Itálii, kde každý protiválečný postoj byl krutě potlačen a vůdci bez milosti popraveni. Není našim cílem se zabývat vzpourou v Boce Kotorské, více se budeme věnovat problematice dekorací, které námořníci mohli obdržet.
Mezi vůdce vzpoury, které si rádi připomínáme uvádíme českého námořníka Raše, což je však až šovinistický výklad socialistické marx.-leninské teorie o světové socialistické revoluci, a do tohoto obrazu by jen těžko zapadl námořník Rasch, monarchistický poddůstojník z povolání, který pocházel ze smíšeného německo-českého manželství, které opět někteří mylně chápou a jejich výklad je jednoduchý, byť hloupý. „Je to Sudeťák“.
Váha medaile je 6 g.


Děkuji Dr. R. Jedličkovi za poskytnutí pomoci při zpracování článku.


Literatura:
Václav Měřička: Československá vyznamenání V. část 1914-1918.
https://www.rosmus.cz/texty/rasch-frantisek.htmlPoznámka:
Medaili běžně označujeme za dekoraci určenou příslušníkům námořnictva, ale tato dekorace byla určena pro všechny angažované vojáky či přesněji vzbouřence a dezertéry. Medaile byla udělena i příslušníkům vzpoury v Rumburku. Dohledat „vzbouřence“ z roku 1918 však bylo již téměř nemožné, neb vůdci byli popraveni. Jisté je, že organizovaná skupina námořníků si tuto dekoraci, tak nějak, přivlastnila jako svoji viditelnou odměnu.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Svazu-protifasistickych-bojovniku-ucastnikum-protivalecne-vzpoury-1918-t115187#400382Verze : 1