Main Menu
User Menu

Pěší pluk 15 [1945-1945]

15th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 15
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 15
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 47
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 8. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Opava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Náhradní prapor pěšího pluku 15
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/15
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/15
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/15

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.10.1945
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-15-1945-1945-t115184#400368Verze : 0
MOD