Main Menu
User Menu

Pěší pluk 31 [1945-1951]

31st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 31
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 31
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 31
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
31. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 6. divise
01.11.1950-01.01.1951 6. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-DD.06.1946 Jihlava, kasárny /
DD.06.1946-DD.09.1946 Bratislava, ? /
DD.09.1946-01.09.1949 Jihlava, kasárny /
01.09.1949-01.11.1950 Znojmo, kasárny /
01.09.1949-01.11.1950 Dačice, ? /
01.11.1950-01.01.1951 Brno, ? /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.01.1951 Náhradní prapor pěšího pluku 31
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor I/31
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor II/31
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor III/31
01.10.1949-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 31
01.10.1949-01.01.1951 Kulometní rota 4/31 /samostatná/
01.10.1949-01.01.1951 Pěší rota 1/31 /samostatná/
01.10.1949-01.01.1951 Pěší rota 2/31 /samostatná/
01.10.1949-01.01.1951 Pěší rota 3/31 /samostatná/
01.10.1949-01.01.1951 Rota těžkých zbraní 5/31 /samostatná/
01.10.1949-01.01.1951 Velitelská rota 31

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
08.03.1948-05.05.1950 Pěší pluk Arco
05.05.1950-01.01.1951 Pluk Československo – sovětského přátelství
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-DD.06.1946 VÚ 5340 Jihlava
DD.06.1946-DD.09.1946 VÚ 5340 Bratislava
DD.09.1946-01.09.1949 VÚ 5340 Jihlava
01.09.1949-01.11.1950 VÚ 4552 Znojmo
01.09.1949-01.11.1950 VÚ 4552 Dačice
01.11.1950-01.01.1951 VÚ 4552 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-31-1945-1951-t115149#400298Verze : 2
MOD