Main Menu
User Menu

372. pěší divize [1940-1940]

372nd Infantry Division

372. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
372. pěší divize
Originální název:
Original Name:
372. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.03.1940
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní polní velitelství 581
Datum zániku:
Disbanded:
20.08.1940
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.03.1940-14.05.1940 Hlavní velitelství Východ
14.05.1940-30.06.1940 Hlavní velitelství Východ
30.06.1940-20.08.1940 18. armáda
Dislokace:
Deployed:
20.03.1940-DD.MM.RRRR Radom, ? /

Velitel:
Commander:
20.03.1940-DD.MM.RRRR Böhm-Tettelbach, Alfred (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.06.1940-20.08.1940 Dělostřelecký pluk 372

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/372-pesi-divize-1940-1940-t11513#601133Verze : 0
MOD
Organizace:


Infanterie-Regiment 650 - 650.pěší pluk
Infanterie-Regiment 651 - 651.pěší pluk
Infanterie-Regiment 652 - 652.pěší pluk
Feldkannon-Batterie-372 - 372.baterie polního dělostřelectva
Radfahr-Schwadron 372 - 372.motocyklová eskadrona
Nachrichten-Kompanie 372 - 372.zpravodajská rota
URL : https://www.valka.cz/372-pesi-divize-1940-1940-t11513#36818Verze : 0
MOD