Main Menu
User Menu

367. pěší divize [1943-1945]

367th Infantry Division

367. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
367. pěší divize
Originální název:
Original Name:
367. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1943-20.01.1944 2. tanková armáda
20.01.1944-24.03.1944 LXIX. záložní sbor
24.03.1944-02.04.1944 2. tanková armáda
02.04.1944-09.04.1944 II. tankový sbor SS
09.04.1944-08.05.1944 III. tankový sbor
08.05.1944-14.07.1944 XXXXVI. tankový sbor
14.07.1944-19.10.1944 LV. armádní sbor
19.10.1944-26.11.1944 XXXXI. tankový sbor
26.11.1943-31.12.1944 VI. armádní sbor
31.12.1944-01.02.1945 XXXXI. tankový sbor
01.02.1945-09.04.1945 Pevnost Královec
Dislokace:
Deployed:
15.11.1943-DD.MM.RRRR Záhřeb, ? /

Velitel:
Commander:
15.11.1943-10.05.1944 Zwade, Georg (Generalmajor)
10.05.1945-01.08.1944 Fischer, Adolf (Generalmajor)
01.08.1944-08.04.1945 Hähnle, Hermann (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.11.1943-09.04.1945 Dělostřelecký pluk 367
01.01.1944-09.04.1945 Granátnický pluk 975

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945
Samuel W. Mitcham Jr.: German Order of Battle: 291st-999th Infantry Divisions, Named Infantry Divisions, and Special Divisions in WWII
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org
www.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/367-pesi-divize-1943-1945-t11509#658610Verze : 0
MOD
367. Infanterie-Division byla zničena u Köningsberg v 03/ 1945.Velitel:
Generalmajor Georg Zwade (15.11. 1943 - 10.5. 1944)
Generalmajor Adolf Fischer (10.5. 1944 - 1.8. 1944)
Generalleutnant Hermann Hähnle (1.8. 1944 - ?.03/ 1945)


Operace:
Chorvatsko (11/ 1943 - 02/ 1944)
Východní fronta, jižní sektor (02/ 1944 - 01/ 1945)
Polsko a Východní Prusko (01/ 1945 - 03/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/367-pesi-divize-1943-1945-t11509#36805Verze : 0
MOD
Organizace:


Grenadier-Regiment 974 - 974.granátnický pluk
Grenadier-Regiment 975 - 975.granátnický pluk
Grenadier-Regiment 976 - 976.granátnický pluk
Artillerie-Regiment 367 - 367.dělostřelecký pluk
Divisions-Füsilier-Bataillon 367 - 367.prapor divizních Fusilírů(mušketýrů)
Panzerjäger-Abteilung 367 - 367.protitankový oddíl
Pionier-Bataillon 367 - 367.ženijní prapor
Nachrichten-Abteiliung 367 - zpravodajský oddíl
Sanitäts-Abteilung 367 - 367.sanitní oddíl
Feldersatz-Bataillon 367 - 367.polní doplňovací prapor
URL : https://www.valka.cz/367-pesi-divize-1943-1945-t11509#36806Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 367. Infanterie Division:

Helmut Kassner 4/14/1945
Arthur Ziegler 8/23/1944
URL : https://www.valka.cz/367-pesi-divize-1943-1945-t11509#36807Verze : 1
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


11. 1943
formovanie
2. Pz. Armee
F
Záhreb (Chorvátsko)


12. 1943 - 3. 1944
formovanie v LXIX (záloha)
2. Pz. Armee
F
Záhreb


4. 1944
III
1. Pz. Armee
Nordukraine
Brody (Ukrajina)


5.-6. 1944
XXXXVI
1. Pz. Armee
Nordukraine
Brody


7.-8. 1944
LV
2. Armee
Mitte
Białystok (Poľsko)


9.-10. 1944
LV
4. Armee
Mitte
Augustów (Poľsko)


11.-12. 1944
VI
4. Armee
Mitte
východné Prusko


1. 1945
XXXXI
4. Armee
Mitte
východné Prusko


2.-3. 1945
Königsberg

Nord
východné Prusko


4. 1945
zaradenie neznáme

URL : https://www.valka.cz/367-pesi-divize-1943-1945-t11509#139270Verze : 0
MOD