Main Menu
User Menu

359. pěší divize [1943-1945]

359th Infantry Division

359. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
359. pěší divize
Originální název:
Original Name:
359. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.11.1943-10.03.1944 Velitelství záložního vojska
10.03.1944-24.07.1944 XXXXVIII. tankový sbor
24.07.1944-DD.02.1942 LIX. armádní sbor
DD.02.1945-08.05.1945 XVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
11.11.1943-DD.MM.RRRR Radom, Vojenský výcvikový prostor Radom /

Velitel:
Commander:
20.11.1943-25.04.1945 Arndt, Karl (Generalleutnant)
25.04.1945-08.05.1945 Albrecht, Kurt (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
29.11.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 359
01.12.1943-08.05.1945 Granátnický pluk 949

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945. Band 9. Die Landstreitkräfte 281 – 370.
Samuel W. Mitcham Jr.: German Order of Battle: 291st-999th Infantry Divisions, Named Infantry Divisions, and Special Divisions in WWII
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org
www.axishistory.com
www.tracesofwar.com

URL : https://www.valka.cz/359-pesi-divize-1943-1945-t11503#660256Verze : 0
MOD
359. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/359-pesi-divize-1943-1945-t11503#36781Verze : 0
MOD
359. Infanterie-Division byla zničena v 04/ 1945.Velitel:
Generalleutnant Karl Arndt (20.11. 1943 - 25.4. 1945)


Operace:
Polsko (11/ 1943 - 03/ 1944)
Východní fronta, jižní sektor (03/ 1944 - 12/ 1944)
Polsko a ČSR (12/ 1944 - 04/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/359-pesi-divize-1943-1945-t11503#36783Verze : 0
MOD
Organizace.


947. Grenadier Regiment - 947.granátnický pluk


948. Grenadier Regiment - 948.granátnický pluk


949. Grenadier Regiment - 949.granátnický pluk


359. Artillery Regiment - 359.dělostřelecký pluk


1. Battalion - 1.prapor


2. Battalion - 2.prapor


3. Battalion - 3.prapor


4. Battalion - 4.prapor


359. Fusilier Battalion - 359.prapor Fusilírů(mušketýrů)
URL : https://www.valka.cz/359-pesi-divize-1943-1945-t11503#36784Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 359. Infanterie Division:


Kurt Albrecht 2/28/1945
Otto Rodewald 3/24/1944
Carl-August Schoenfeld 5/4/1944
Wilhelm Steffani 5/4/1944
August Weichsel 4/30/1945
URL : https://www.valka.cz/359-pesi-divize-1943-1945-t11503#36785Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


12. 1943 - 3. 1944
formovanie
BdE (veliteľstvo záloh)

Radom (Poľsko)


4.-5. 1944
XXXXVIII
4. Pz. Armee
Nordukraine
Ternopiľ (Ukrajina)


6.-7. 1944
XXXXVIII
1. Pz. Armee
Nordukraine
Beskydy


8. 1944 - 1. 1945
LIX
17. Armee
A
Dębica, Tarnov (Poľsko)


2. 1945 (bojová skupina)
LIX
1. Pz. Armee
Mitte
horné Sliezsko


3. 1945 (bojová skupina)
XVII
17. Armee
Mitte
Sobótka, Vroclav (Poľsko)


4.-5. 1945
XVII
17. Armee
Mitte
Sovie hory
URL : https://www.valka.cz/359-pesi-divize-1943-1945-t11503#139572Verze : 0
MOD