Main Menu
User Menu

Pěší pluk 13 [1945-1947]

13rd Infantry Regiment

[
     
Název:
Name:
Pěší pluk 13
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 13
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 68
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1947 7. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1947 Šumperk
Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1947 Dokoupil, Jan (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1945-01.10.1947
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 8811 Šumperk
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná fond (Pěší pluk 13)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-13-1945-1947-t115017#399994Verze : 0
MOD