Main Menu
User Menu

Řád za obranu vlasti

Order for Defence of Fatherland

Ordinul "Apгrarea Patriei"

     
Název:
Name:
Řád za obranu vlasti
Název v originále:
Original Name:
Ordinul "Apгrarea Patriei"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1949
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Řád se člení do tří stupňů:
1. řádový stupeň
2. řádový stupeň
3. řádový stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-obranu-vlasti-t114987#399926Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád za obranu vlasti - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul "Apгrarea Patriei"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1949
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-obranu-vlasti-t114987#622394Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za obranu vlasti - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul "Apгrarea Patriei"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1949
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-obranu-vlasti-t114987#622395Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za obranu vlasti - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul "Apгrarea Patriei"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1949
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-obranu-vlasti-t114987#622396Verze : 0
MOD
Řád Za obranu vlasti
Order of Defense of the Country
Ordinul "Apгrarea Patriei"
Tento vysoký specializovaný záslužný (vojenský) řád byl založen Dekretem číslo 308 z roku 1949.
Řád byl rozdělen do tří stupňů a ve statutu se specifikuje komu a za jaké činy lze řádovou dekoraci udělit. Ihned v počátku své existence řád sloužil o ocenění důstojníků Rudé armády, kteří prokazatelně bojovali proti německým jednotkám a měli podíl na osvobození země.
Řád se uděloval vojákům z povolání, ale i důstojníkům policie, milice a dalších ozbrojených složek za prokazatelné nasazení a zásluhy za výtečné splnění vojenských úkolů spojených s obranou země.
Ke každému řádovému stupni patří i finanční odměna:
l. řádový stupeň částka 2000 lei a čtyři dny placeného volna k oslavě dekorovaného důstojníka,
2. řádový stupeň částka 1500 lei a tři dny placeného volna,
3. řádový stupeň částka 1000 lei a dva dny placeného volna.
První typy řádu jsou vyrobeny ze stříbra, dalším pozitivním rysem je i výroba, neb řád je sestaven ze 3-4 komponentů a není od věci, že tato dekorace má opravdu podobu i tvar klasického řádu byť v podobě pěticípé hvězdy.
Rozeznáváme tři základní typy řádu, které jsou poplatné všem stupňům.
- řád Rumunská lidová republika - RPR
- řád Rumunská socialistická republika - RSR
- řád ROMANIA
Řádové dekorace si postupně představíme.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-obranu-vlasti-t114987#399927Verze : 1
Řád Za obranu vlasti 1. stupně
Order of Defense of the Country - 1 cl
Ordinul "Apгrarea Patriei" 1 cl
Při rozeznávání typu je vždy nutno si prohlédnout středový znak, který se liší opisem (RPR, RSR, Romania).
Řád za obranu vlasti - l. stupeň, III.typ. tohoto řádu již působí poněkud snad až příliš moderně.

l. stupeň, III.typ. tohoto řádu již působí poněkud snad až příliš moderně.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-obranu-vlasti-t114987#399928Verze : 1
Řád Za obranu vlasti 2. stupně
Order of Defense of the Country 2 cl
Ordinul "Apгrarea Patriei" 2 сl
Řádový klenot 2. stupně má hvězdici stříbrnou a naložený státní znak země je stříbrný. Další detaily - viz obrázky.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-obranu-vlasti-t114987#399929Verze : 1
Řád Za obranu země 3. stupně
Order of Defense of the Country 3 cl
Ordinul "Apгrarea Patriei" 3 cl
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-obranu-vlasti-t114987#399930Verze : 1