Main Menu
User Menu

Pěší pluk 48 [1947-1950]

48th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 48
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 48
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor 48 /motorisovaný/
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
48. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.03.1948 5. divise
01.03.1948-01.11.1950 1. divise
01.10.1950-01.12.1950 1. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Benešov, ? /
01.10.1949-01.11.1950 Tábor, ? /
01.11.1950-01.12.1950 Jihlava, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.05.1949-03.10.1950 Ševčík, Hugo (Podplukovník)
03.10.1950-01.12.1950 Ševčík, Hugo (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.01.1951 Pěší pluk domácího odboje
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Krycí číslo:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2128
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 3979
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-48-1947-1950-t114986#518140Verze : 0
MOD