Main Menu
User Menu

Pěší pluk 11 [1945-1951]

11th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 11
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
11. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 5. divise
01.10.1947-01.11.1950 ?
01.11.1950-01.01.1951 11. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Písek
01.10.1949-01.11.1950 Plzeň
01.11.1950-01.01.1951 Stříbro

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.01.1951 Pěší prapor I/11
01.10.1945-01.01.1951 Pěší prapor II/11
01.10.1945-01.01.1951 Pěší prapor III/11
01.10.1945-01.01.1951 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.01.1951 Pluk Františka Palackého
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.10.1949 VÚ Písek
01.10.1949-01.11.1950 VÚ Plzeň
01.11.1950-01.01.1951 VÚ Stříbro
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1945-1951-t114984#399921Verze : 0
MOD