Main Menu
User Menu

Pěší pluk 16 [1945-1945]

16th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 16
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 16
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
7. československý úderný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 45 /motorisovaný/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-30.06.1945 Praha, kasárny /
30.06.1945-01.10.1945 Veľký Meďer, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 Galba, Theofil (Štábní kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/16
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/16
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/16
01.09.1945-01.10.1945 Nahradní prapor pěšího pluku 16

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-30.09.1945
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-16-1945-1945-t114980#399913Verze : 1
MOD