Main Menu
User Menu

Pěší pluk 21 [1945-1945]

21st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 21
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 21
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 21
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 38 /motorisovaný/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 15. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1945 Čáslav

Velitel:
Commander:
25.05.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

25.05.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/21
25.05.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/21
25.05.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/21
25.05.1945-01.10.1945 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, https://vojenstvi.cz/vasedotazy_89.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-21-1945-1945-t114936#399856Verze : 0
MOD