Main Menu
User Menu

Pěší pluk 12 [1945-1950]

12th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 12
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 12
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
10. čs. paradesantní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
12. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1947 2. divise
01.10.1947-01.11.1950 9. divise
01.11.1950-01.12.1950 9. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-26.06.1945 Nitra, kasárny /
26.06.1945-01.12.1950 Levice, Kasárne Jana Žižku /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.12.1950
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor I/12
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor II/12
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor III/12
01.09.1945-01.12.1950 Náhradní prapor pěšího pluku 12
01.10.1949-01.12.1950 Kulometní rota 4/12 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 1/12 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 2/12 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 3/12 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Rota těžkých zbraní 5/12 /samostatná/

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.12.1950 Pluk generála Milana Rastislava Štefánika
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1949 VÚ 4623 Levice
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 9975 Levice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-12-1945-1950-t114930#399841Verze : 3
MOD