Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 44 [1950-1951]

44th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 44
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 44
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1950 ?
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 501
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
44. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1950-01.01.1951 IV. sbor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1950-01.01.1951 ?

Velitel:
Commander:
01.10.1950-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1950-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl I/44
01.10.1950-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl II/44
01.10.1950-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl III/44
01.10.1950-01.01.1951 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 44
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1950-01.01.1951 VÚ 0000
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 44)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-44-1950-1951-t114915#399814Verze : 0
MOD