Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 402 [1947-1950]

Dělostřelecký oddíl 402

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 402
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 402
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 332
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.09.1950 3. dělostřelecká brigáda ?
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-19.09.1950 Příbram, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.MM.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 1/402
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 2/402
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 3/402
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1947-DD.MM.1950
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-DD.MM.1950 VÚ 0000 Příbram
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 402)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-402-1947-1950-t114822#399580Verze : 0
MOD