Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 332 [1945-1947]

332nd Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 332
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 332
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 402
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 8. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Příbram

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 1/332
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 2/332
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 3/332
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 332
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 0000 Příbram
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (8. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-332-1945-1947-t114820#399578Verze : 0
MOD