Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 310 [1945-1945]

310th Artillery Battalion

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 310
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 310
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 307
Dělostřelecký pluk 308
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 4. těžká dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.08.1945 Malacky, kasárny /
01.08.1945-01.10.1945 Žilina, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 1/310
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 2/310
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 3/310

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Bratislava, skupina poválečná, fond (4. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-310-1945-1945-t114803#399551Verze : 3
MOD