Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 309 [1945-1945]

309th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 309
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 309
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Těžký dělostřelecký oddíl III/3
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 305
Dělostřelecký pluk 306
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1945-01.10.1945 3. těžká dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.08.1945-01.10.1945

Velitel:
Commander:
15.08.1945-01.10.1945
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 1/309
15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 2/309
15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 3/309
15.08.1945-01.10.1945 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 309
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (3. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-309-1945-1945-t114802#399550Verze : 0
MOD