Main Menu
User Menu

Granátnická instrukční divize [1944-1944]

Grenadier Instruction Division / Grenadier-Lehr-Division

     
Název:
Name:
Granátnická instrukční divize
Originální název:
Original Name:
Grenadier-Lehr-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.08.1944
Nástupce:
Successor:
563. granátnická divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

03.08.1944-17.08.1944 Granátnický pluk 1147
03.08.1944-17.08.1944 Granátnický pluk 1148
03.08.1944-17.08.1944 Granátnický pluk 1149
03.08.1944-17.08.1944 Dělostřelecký pluk 1563
03.08.1944-17.08.1944 Divizní jednotky 1563
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Granatnicka-instrukcni-divize-1944-1944-t114743#399301Verze : 0
MOD