Main Menu
User Menu

4. prapor Kanadské lehké pěchoty Princezny Patricie (Loajální Edmontonský pluk) [1970-souč.]

4th Battalion of the Princess Patricia's Canadian Light Infantry (The Loyal Edmonton Regiment)

     
Název:
Name:
4. prapor Kanadské lehké pěchoty Princezny Patricie (Loajální Edmontonský pluk)
Originální název:
Original Name:
4th Battalion of the Princess Patricia's Canadian Light Infantry (The Loyal Edmonton Regiment)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1970
Předchůdce:
Predecessor:
3. prapor Kanadské lehké pěchoty Princezny Patricie (Loajální Edmontonský pluk)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1970-01.04.1997 ?
01.04.1997-DD.MM.RRRR 41. Kanadská brigádna skupina
01.04.1970-DD.MM.RRRR Princeznina Patricie Kanadská lehká pěchota
Dislokace:
Deployed:
01.04.1970-DD.MM.RRRR Edmonton, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1970-DD.MM.RRRR Velenie
01.04.1970-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- primárna záloźná jednotka Kanadských síl
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org

4. prapor Kanadské lehké pěchoty Princezny Patricie (Loajální Edmontonský pluk) [1970-souč.] - južný Afghanistan
www.nationalpost.com

južný Afghanistan
www.nationalpost.com

URL : https://www.valka.cz/4-prapor-Kanadske-lehke-pechoty-Princezny-Patricie-Loajalni-Edmontonsky-pluk-1970-souc-t114632#398992Verze : 3
MOD