Main Menu
User Menu

3. prapor Kanadské lehké pěchoty Princezny Patricie (Loajální Edmontonský pluk) [1954-1970]

3rd Battalion of the Princess Patricia's Canadian Light Infantry (The Loyal Edmonton Regiment)

     
Název:
Name:
3. prapor Kanadské lehké pěchoty Princezny Patricie (Loajální Edmontonský pluk)
Originální název:
Original Name:
3rd Battalion of the Princess Patricia's Canadian Light Infantry (The Loyal Edmonton Regiment)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.10.1954
Předchůdce:
Predecessor:
Loajální Edmontonský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1970
Nástupce:
Successor:
4. prapor Kanadské lehké pěchoty Princezny Patricie (Loajální Edmontonský pluk)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.10.1954-01.04.1970 Princeznina Patricie Kanadská lehká pěchota
Dislokace:
Deployed:
19.10.1954-01.04.1970 Edmonton, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

19.10.1954-01.04.1970 Velenie
19.10.1954-01.04.1970 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/3-prapor-Kanadske-lehke-pechoty-Princezny-Patricie-Loajalni-Edmontonsky-pluk-1954-1970-t114631#398991Verze : 1
MOD