Main Menu
User Menu

Vojskový odznak Semirečenského kozáckého vojska

Войсковой знак Семиреченского казачьего войска

     
Název:
Name:
Vojskový odznak Semirečenského kozáckého vojska
Název v originále:
Original Name:
Войсковой знак Семиреченского казачьего войска
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.12.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Vojskovy-odznak-Semirecenskeho-kozackeho-vojska-t114583#398824Verze : 0
Vojskový odznak Semirečenského kozáckého vojska
Войсковой знак Семиреченского казачьего войска
Bagde of the Semirechenski Cossack Army


Vlastní odznak byl založený dne 18. února roku 1912 při příležitosti oslav 300. jubilea založení tohoto kozáckého sboru.


Popis odznaku:


Odznak má tvar oválu, který je v horní části převýšený zlatou carskou korunou. Na tomto oválu je zleva smaltovaná stuha řádu Sv. Jiří a zprava červeně smaltovaná stuha řádu Alexandra Něvského. Pod carskou korunou je stříbrná stuha s číslicí „1873“. Ve střední části odznaku, která je smaltovaná červeným smaltem je carský dvouhlavý korunovaný carský orel.Orel má na svém středovém medailonu číslici „100“. Na orlem je viditelná číslice „1582“ V dolní části odznaku je naložen polověnec z listů vavřínu a dubu a na modré stuze složené do mašle jsou korunované carské monogramy:
- Nikolaje II.
- Alexandra I.


Odznak má předepsaný rozměr 50x34 mm a vyráběl se z bronzu či bílého kovu. Odznaky pro důstojníky jsou vyrobeny pečlivě, zlaceny a smaltovány, odznaky pro řadové kozáky jsou bez smaltu.
Známe odznaky vyrobené firmou E. Kortmana i firmou Eduard.
URL : https://www.valka.cz/Vojskovy-odznak-Semirecenskeho-kozackeho-vojska-t114583#398825Verze : 0