Main Menu
User Menu

Odznak Zabajkalského kozáckého vojska

Войсковой Знак Забайкальского казачьего войскака

     
Název:
Name:
Odznak Zabajkalského kozáckého vojska
Název v originále:
Original Name:
Войсковой Знак Забайкальского казачьего войскака
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.10.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Zabajkalskeho-kozackeho-vojska-t114549#398724Verze : 0
Vojskový odznak Zabajkalského kozáckého vojska
Войсковой Знак Забайкальского казачьего войскака
Bagde of the Transbaykal Cossack Army


Armádní či vojskový odznak byl založen při příležitosti 250. jubilea založení kozáckého vojska dne 31. října roku 1914.


Popis odznaku:


Základní tvar tohoto odznaku je vlastně stylizovaná koňská podkova s krásným žlutým smaltem. V dolní části podkovy je zobrazen čínský drak, který je červeně smaltovaný. Dále při straně podkovy jsou dvě větvičky borovice (sosny). Nad čínským drakem, ve středovém medailonu je v dolní části naznačena kůlová ohrada hnědé či černé barvy ohraničena modrou hraniční řekou.


Na tuto, žlutě smaltovanou podkovu je v horní části naložen zlatý, dvouhlavý korunovaný orel, který na svém středovém štítku nese postavu Svatého Jiří na koni. Pod postavou orla jsou carské iniciály:
- Alexandra II.
- Nikolaje II.


Orel ve svých pařátech drží stříbrnou stuhu na které je jubielní letopočet:
„1655-1913“.


Odznak má předepsanou velikost 50x34 mm. Jde o odznak, který vyráběla firma E. Kortmana i firma Eduard.
Odznak  Zabajkalského kozáckého vojska - Krása odznaku pro důstojníky.

Krása odznaku pro důstojníky.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Zabajkalskeho-kozackeho-vojska-t114549#398725Verze : 0